Maasbracht Baek Combinatie

Vandaag: Vrijdag 04 December 2020

Seksuele intimidatie en grensoverschrijdend gedrag


Protocol Vertrouwens contact personen

M.i.v. van het seizoen 2017/2018 heeft onze vereniging een vertrouwenscontactpersoon
(personen). De vertrouwenscontactpersoon (VCP) is binnen de vereniging het eerste
aanspreekpunt voor een ieder die opmerkingen of vragen heeft m.b.t. tot seksuele intimidatie
(SI)¹ of ander ongewenst gedrag² en hierover een gesprek wil met de vereniging.
(¹ Seksuele intimidatie is elke vorm van seksueel gedrag die iemand als ongewenst of
gedwongen ervaart. ² Onder ongewenst gedrag wordt in ieder geval verstaan : – interne
criminaliteit – fraude – agressie en geweld – (seksuele intimidatie en/of ongewenste
intimiteiten) – pesten (psychisch geweld) – discriminatie – gebruik soft- en/of harddrug.)

Protocol Sociaal Veilige Sportomgeving MBC ’13

Protocol Sociaal Veilige Sportomgeving MBC ’13
t.b.v. seksuele intimidatie en ander ongewenst gedrag

2020-2023

  1. inleiding:

De Vertrouwenscontacpersoon (VCP) is binnen de vereniging het eerste aanspreekpunt voor een ieder die opmerkingen of vragen heeft m.b.t. tot seksuele intimidatie (SI)¹ of ander ongewenst gedrag² en hierover een gesprek wil met de vereniging.
¹ Seksuele intimidatie is elke vorm van seksueel gedrag die iemand als ongewenst of gedwongen ervaart.
² Onder ongewenst gedrag wordt in ieder geval verstaan : – interne criminaliteit – fraude – agressie en geweld – (seksuele intimidatie en/of ongewenste intimiteiten) – pesten (psychisch geweld) – discriminatie – gebruik soft-  en/of harddrug.© 2020 MBC'13.nl | Website: Kees Gerbers | Admin Panel