Maasbracht Baek Combinatie

Vandaag: Zaterdag 11 Juli 2020

Seksuele intimidatie en grensoverschrijdend gedrag


Protocol Sociaal Veilige Sportomgeving MBC ’13

De Vertrouwenscontacpersoon (VCP) is binnen de vereniging het eerste aanspreekpunt voor
een ieder die opmerkingen of vragen heeft m.b.t. tot seksuele intimidatie (SI) of ander
ongewenst gedrag en hierover een gesprek wil met de vereniging.

Lees verder