Maasbracht Baek Combinatie

Vandaag: Zondag 08 December 2019

Protocollen MBC'13


Protocol Sociaal Veilige Sportomgeving MBC ’13

De Vertrouwenscontacpersoon (VCP) is binnen de vereniging het eerste aanspreekpunt voor een ieder die opmerkingen of vragen heeft m.b.t. tot seksuele intimidatie (SI) of ander ongewenst gedrag en hierover een gesprek wil met de vereniging. Lees verder

Vertrouwens-contact persoon

M.i.v. van het seizoen 2017/2018 heeft onze vereniging een vertrouwenscontactpersoon (personen). De vertrouwenscontacpersoon (VCP) is binnen de vereniging het eerste aanspreekpunt voor een ieder die opmerkingen of vragen heeft m.b.t. tot seksuele intimidatie (SI)¹ of ander ongewenst gedrag² en hierover een gesprek wil met de vereniging.  Lees verder

MBC’13 normen en waarden

Het valt niet meer te ontkennen, dat er op en rondom de voetbalvelden steeds vaker dingen gebeuren die het voetbalspel in een kwaad daglicht stellen. Ook onze vereniging wordt hiermee geconfronteerd. Om te voorkomen dat een enkeling het plezier voor het voetbal verpest, heeft het bestuur van MBC’13 besloten tot een actieve aanpak van ongewenst gedrag. Lees verder