Maasbracht Baek Combinatie

Vandaag: Dinsdag 24 April 2018

Algemene zaken


Vertrouwens-contact persoon

M.i.v. van het nieuwe seizoen 2017/2018 heeft onze vereniging een vertrouwenscontactpersoon (personen). De vertrouwenscontacpersoon (VCP) is binnen de vereniging het eerste aanspreekpunt voor een ieder die opmerkingen of vragen heeft m.b.t. tot seksuele intimidatie (SI)¹ of ander ongewenst gedrag² en hierover een gesprek wil met de vereniging.  Lees verder

IBAN nummer MBC’13

Mortelskoel Vanaf 1 februari 2014 gaat iedereen in Nederland gebruik maken van een langer rekeningnummer. Dit is de IBAN (International Bank Account Number.) In de Nederlandse IBAN komt voor uw huidige rekeningnummer: de landcode NL, een controlegetal (2 cijfers), een code van uw bank (4 letters) en een of meer nullen.
Lees verder