Algemene Ledenvergadering Donderdag 30 November 2017. Hierbij nodigen wij u van harte uit voor de Algemene Leden Vergadering Aanvang 20:30 uur in de kantine van MBC’13 Agenda Algemene Ledenvergadering 2016 1. Opening. 2. Vaststelling van de agenda 3. Ingekomen stukken ( verslag jaarvergadering 2016-2017, ter inzage in de kantine ) 4. Verslagen commissies 2016-2017 5. Financieel jaarverslag 7. Verkiezing nieuwe kascommissie 8. Begroting seizoen 2017-2018 9. Contributie seizoen 2018-2019 10. Mededelingen. 11.Bestuursverkiezingen, zie toelichting. 12.Rondvraag 13.Sluiting van de vergadering. Rond 21:30 uur zal er een pauze worden gehouden.