Maasbracht Baek Combinatie

Vandaag: Dinsdag 18 Februari 2020

Contributie voor het seizoen 2019 / 2020

 

Het bestuur van MBC’13 wil graag alle leden informeren over de contributie voor het voetbalseizoen 2019 / 2020 dat loopt van 1 juli 2019 t/m 30 juni 2020.

De hoogte van de contributie wordt ieder jaar vastgesteld tijdens de Algemene Leden Vergadering.

Onderstaand de contributiebedragen voor dit seizoen.

Geboortedatum Contributie
voor 1 januari 2001 € 172,00
spelers geboren in 2001 en 2002 € 122,00
spelers geboren in 2003 en 2004 € 112,00
spelers geboren in 2005 en 2006 € 112,00
spelers geboren in 2007 en 2008 € 102,00
spelers geboren in 2009 en 2010 € 102,00
spelers geboren in 2011 en 2012 € 102,00
spelers geboren in 2013 en 2014 € 86,00
18+ en 35+ voetbal € 86,00
Niet spelend lid € 20,00
Ereleden die niet voetballen Vrijgesteld
Zaalvoetbal per team  € 1320,00
   

Contributiebedragen veldvoetbal zijn inclusief de jaarlijkse vrijwilligersbijdrage.

 

Je hebt recht op het terug krijgen van de vrijwilligersbijdrage als je een functie hebt binnen MBC’13 of als je een vrijwilligerstaak hebt gedaan.

Voor een senioren lid € 30,00. Terug te verdienen door het doen van minstens 6 uur vrijwilligerswerk.

Voor een jeugdlid € 15,00. Terug te verdienen door het doen van minstens 3 uur vrijwilligerswerk.

Er is 2 keer per seizoen de mogelijkheid om de vrijwilligersbijdrage terug te vragen.

Dit kan per 1 januari en per 1 juni.

 

Het van toepassing zijnde contributiebedrag dient vóór 1 september 2019 te zijn bijgeschreven op rekeningnummer NL87RABO.013.09.97.862  van MBC’13 onder vermelding van de naam van het betreffende lid.

Tevens streven wij er naar dat alle leden via automatische incasso betalen.

Bij automatische incasso zal het verschuldigde bedrag op 31 augustus 2019 worden afgeschreven.

Het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk worden beëindigd bij de secretaris van MBC’13. Opzeggingen voor volgend seizoen dienen voor 30 juni van het lopende seizoen binnen te zijn.

Indien een opzegging geschiedt na 30 juni is het opzeggende lid zowel het KNVB-deel als het basisdeel van de contributie voor het nieuwe seizoen verschuldigd. Geschiedt de opzegging na 1 augustus dan is het opzeggende lid de volledige contributie over het reeds lopende seizoen verschuldigd.