Maasbracht Baek Combinatie

Vandaag: Vrijdag 03 April 2020

Vertrouwens-contact persoon

M.i.v. van het seizoen 2017/2018 heeft onze vereniging een vertrouwenscontactpersoon (personen). De vertrouwenscontacpersoon (VCP) is binnen de vereniging het eerste aanspreekpunt voor een ieder die opmerkingen of vragen heeft m.b.t. tot seksuele intimidatie (SI)¹ of ander ongewenst gedrag² en hierover een gesprek wil met de vereniging. 

(¹ Seksuele intimidatie is elke vorm van seksueel gedrag die iemand als ongewenst of gedwongen ervaart. ² Onder ongewenst gedrag wordt in ieder geval verstaan : – interne criminaliteit – fraude – agressie en geweld – (seksuele intimidatie en/of ongewenste intimiteiten) – pesten (psychisch geweld) – discriminatie – gebruik soft- en/of harddrug.)

 

Een ieder kan een beroep doen op de VCP voor vragen, vermoedens, meldingen, klachten en aangifte met betrekking tot SI en ander ongewenst gedrag. De VCP is hiervoor het eerste aanspreekpunt binnen de vereniging. De betrokkene moet in de eerste plaats in vertrouwen een verhaal kwijt kunnen en worden opgevangen in verband met emoties die daarbij kunnen spelen. De VCP zal echter vooraf twee zaken duidelijk maken:

 

  1. elk incident wordt geanonimiseerd met het bestuur besproken omdat die de verantwoordelijkheid heeft om de implicaties voor de vereniging vast te stellen en daarnaar te handelen.

 

  1. de vertrouwelijkheid van het gesprek is begrensd: indien het bestuur oordeelt dat de veiligheid van een of meerdere van haar leden in het geding is en/of wanneer er sprake is van een ernstig strafbaar feit.

 

Naar aanleiding van wat de VCP ter ore komt, wordt de betrokkene geïnformeerd over mogelijke vervolgstappen en over de (externe) instanties waartoe de betrokkene zich kan wenden voor de verschillende vervolgstappen. De betrokkene maakt hierin zélf een keuze of wordt doorverwezen naar instanties die bij die keuzebepaling kunnen helpen (vertrouwenspersoon van NOC*NSF, maatschappelijk werk, politie, huisarts etc.).

 

Eventuele maatregelen en/of straffen zijn een zaak van het bestuur, niet van de vertrouwens-contact persoon. De vertrouwens-contact persoon stelt zich op als onafhankelijk adviseur en zal alles wat hem ter ore komt vertrouwelijk behandelen. De vertrouwens-contact persoon is er voor iedereen die op enig moment van mening is dat een bepaald issue binnen MBC’13 onder de aandacht gebracht dient te worden.

 

De vertrouwens-contact persoon adviseert direct de voorzitter.

Het Normen en Waarden beleid is een directe verantwoordelijkheid van de voorzitter van MBC 13.

De rol van vertrouwens-contact persoon binnen MBC’13 is ingevuld door:

Hans vd Goot: hansvandergoot@kpnmail.nl / 06-48554620

Lidy vd Goot: lidyvandergoot@kpnmail.nl / 06-27116054

 

 

Geef in het onderwerp altijd aan “vertrouwelijk”.

 

Download hier de pdf met bovenstaande informatie