Maasbracht Baek Combinatie

Vandaag: Donderdag 28 Mei 2020

Hoe moet ik me afmelden als lid?

Het voetbalseizoen  duurt van 1 juli  t/m 30 juni. D.w.z. dat wanneer je denkt te stoppen de afmelding dient te geschieden voordat een nieuwe seizoen, dus vanaf 1 juli, van start gaat.

 

Het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk worden beëindigd bij de secretaris van MBC’13. Opzeggingen dienen uiterlijk op 30 juni van elk jaar in het bezit te zijn van de secretaris.

Indien een opzegging geschiedt na 30 juni is het opzeggende lid zowel het KNVB-deel als het basisdeel van de contributie voor het nieuwe seizoen verschuldigd.

Geschiedt de opzegging na 1 augustus dan is het opzeggende lid de volledige contributie over het reeds lopende seizoen verschuldigd.

 

Let op! Meld je nooit af via een Leider of trainer! Je dient altijd RECHTSTREEKS de afmelding via de secretaris te regelen.