Maasbracht Baek Combinatie

Vandaag: Zaterdag 21 April 2018

Contributie Lidmaatschap MBC’13

De contributie voor het voetbalseizoen 2017/2018 dat duurt van 1 juli 2017 t/m 30 juni 2018.

De hoogte van de contributie wordt ieder jaar vastgesteld tijdens de Algemene Ledenvergadering. De contributiebedragen voor het seizoen 2017/2018 zijn als volgt vastgesteld:

Geboortedatum Contributie
voor 1 januari 1999 € 130
spelers geboren in 1999 en 2000 € 100
spelers geboren in 2001 en 2002 € 90
spelers geboren in 2003 en 2004 € 90
spelers geboren in 2005 en 2006 € 80
spelers geboren in 2007 en 2008 € 80
spelers geboren in 2009 en 2010 € 80
spelers geboren in 2011 en 2012 € 60
18+ en 35+ voetbal € 50
Niet spelend lid € 20
Ereleden en vrijwilligers Vrijgesteld
Zaalvoetbal (als extra activiteit) voor senioren en jeugd € 90
Zaalvoetbal (als enige activiteit) € 130

 

 

Het van toepassing zijnde contributiebedrag dient vóór 1 oktober 2017 te zijn bijgeschreven op rekeningnummer NL87RABO013.09.97.862  van MBC’13 onder vermelding van de naam van het betreffende lid. Bij automatische incasso zal het verschuldigde bedrag op 29 september 2017 worden afgeschreven.

Indien er op 31 oktober 2017 nog geen betaling is ontvangen op bovengenoemd rekeningnummer wordt de speler per 1 november 2017 uitgesloten van deelname aan trainingen en wedstrijden van MBC’13. De uitsluiting duurt totdat aan de verplichtingen is voldaan.

Het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk worden beëindigd bij de secretaris van MBC’13. Opzeggingen dienen uiterlijk op 30 juni van elk jaar in het bezit te zijn van de secretaris.

Indien een opzegging geschiedt na 30 juni is het opzeggende lid zowel het KNVB-deel als het basisdeel van de contributie voor het nieuwe seizoen verschuldigd.

Geschiedt de opzegging na 1 augustus dan is het opzeggende lid de volledige contributie over het reeds lopende seizoen verschuldigd.

Het is belangrijk dat wij als vereniging steeds de juiste adresgegevens hebben. Ons verzoek is dan ook om wijzigingen in adres, telefoonnr. , of email adres steeds aan het secretariaat door te geven zodat we u steeds van de juiste informatie kunnen voorzien.

Wij willen u erop attent maken dat de volgende regeling met betrekking tot de contributie van kracht is. Indien de contributie is voldaan:

Bij betaling vóór 1 oktober €             hoogte contributie
Bij betaling vóór 1 januari 2018 €             hoogte contributie + €10,- administratiekosten
Bij betaling vóór 1 Mei 2018 €             hoogte contributie + €15,- administratiekosten
Bij betaling na 1 Mei 2018 €             hoogte contributie + €20,- administratiekosten