Contributie seizoen 2022-2023

De hoogte van de contributie wordt ieder jaar vastgesteld tijdens de Algemene Leden Vergadering. Onderstaand de contributiebedragen voor dit seizoen.

We staan aan de start van het nieuwe voetbalseizoen. Dit betekent dat ook de contributie weer voldoen moet worden.
Het van toepassing zijnde contributiebedrag dient vóór 1 september 2021 te zijn bijgeschreven op rekeningnummer NL87RABO.013.09.97.862 van MBC’13 onder vermelding van de naam van het betreffende lid.

Tevens streven wij er naar dat alle leden via automatische incasso betalen.
Bij automatische incasso zal het verschuldigde bedrag op 31 augustus 2021 worden afgeschreven. Heb je nog geen automatische incasso? kijk dan even op deze pagina voor meer informatie en het machtigings formulier

GeboortedatumContributieVerenigingstaak bijdrageTe betalen
voor 1 januari 2004

€ 150,00

€ 30,00

€ 180,00
in 2004 en 2005

€ 113,00

€ 15,00

€ 128,00

in 2006 en 2007

€ 102,00

€ 15,00 € 117,00
in 2008 en 2009 € 102,00

€ 15,00

€ 117,00
in 2010 en 2011

€ 91,00

€ 15,00

€ 106,00

in 2012 en 2013

€ 91,00 € 15,00 € 106,00

in 2014 en 2015

€ 91,00 € 15,00 € 106,00
in 2016 en 2017 € 75,00 € 15,00 € 90,00
35+ voetbal

€ 59,00

€ 30,00

€ 89,00

Walking Football

€ 104,00

€ 30,00

€ 134,00
Zaalvoetbal per team € 1390,00

€ 1390,00

Niet spelend lid € 20,00 € 20,00
G- voetbal jeugd € 75,00 € 75,00
contributiebedragen 2022/2023

De te betalen bedragen veldvoetbal zijn inclusief de jaarlijkse verenigingstaak bijdrage. Je hebt recht op het terug krijgen van de verenigingstaak bijdrage als je een vrijwilligerstaak hebt gedaan.

Voor een senioren lid € 30,00.
Terug te verdienen door het doen van:
minstens 6 uur vrijwilligerstaken.

Voor een jeugdlid € 15,00.
Terug te verdienen door het doen van:
minstens 3 uur vrijwilligerstaken.

Er is 2 keer per seizoen de mogelijkheid om de vrijwilligersbijdrage terug te vragen.
Dit kan per 1 januari en per 1 juni.

De verenigingstaak bijdrage geldt niet voor vrijwilligers (personen die structureel activiteiten uitvoeren bij MBC’13).

Het van toepassing zijnde contributiebedrag dient vóór 1 september 2022 te zijn bijgeschreven op rekeningnummer NL87RABO.013.09.97.862 van MBC’13 onder vermelding van de naam van het betreffende lid.

Tevens streven wij er naar dat alle leden via automatische incasso betalen.

Bij automatische incasso zal het verschuldigde bedrag op 31 augustus 2022 worden afgeschreven.