Contributie seizoen 2021-2022

De hoogte van de contributie wordt ieder jaar vastgesteld tijdens de Algemene Leden Vergadering. Onderstaand de contributiebedragen voor het seizoen 2020/2021.

We staan aan de start van het nieuwe voetbalseizoen. Dit betekent dat ook de contributie weer voldoen moet worden.
Het van toepassing zijnde contributiebedrag dient vóór 1 september 2021 te zijn bijgeschreven op rekeningnummer NL87RABO.013.09.97.862 van MBC’13 onder vermelding van de naam van het betreffende lid.

Tevens streven wij er naar dat alle leden via automatische incasso betalen.
Bij automatische incasso zal het verschuldigde bedrag op 31 augustus 2021 worden afgeschreven. Heb je nog geen automatische incasso? kijk dan even op deze pagina voor meer informatie en het machtigings formulier

Spelers geborenContributie
voor 1 januari 2003€ 178,00
In 2003 en 2004€ 126,00
In 2005 en 2006€ 116,00
In 2007 en 2008€ 116,00
In 2009 en 2010€ 105,00
In 2011 en 2012€ 105,00
In 2013 en 2014€ 105,00
In 2015 en 2016€ 89,00
35+ voetbal€ 88,00
Walking Football€ 133,00
Zaalvoetbal per team€ 1.376,00
Niet spelend lid€ 20,00
Contributie overzicht 2021/2022

Contributiebedragen veldvoetbal zijn inclusief de jaarlijkse vrijwilligersbijdrage. Je hebt recht op het terug krijgen van de vrijwilligersbijdrage als je een functie hebt binnen MBC’13 of als je een vrijwilligerstaak hebt gedaan.

Voor een senioren lid € 30,00.
Terug te verdienen door het doen vanminstens 6 uur vrijwilligerstaken.
Voor een jeugdlid € 15,00.
Terug te verdienen door het doen van minstens 3 uur vrijwilligerstaken.

Er is 2 keer per seizoen de mogelijkheid om de vrijwilligersbijdrage terug te vragen.
Dit kan per 1 januari en per 1 juni.