Contributie seizoen 2020-2021

De hoogte van de contributie wordt ieder jaar vastgesteld tijdens de Algemene Leden Vergadering. Onderstaand de contributiebedragen voor het seizoen 2020/2021.

We staan aan de start van het nieuwe voetbalseizoen. Dit betekent dat ook de contributie weer voldoen moet worden.
Het van toepassing zijnde contributiebedrag dient vóór 1 september 2020 te zijn bijgeschreven op rekeningnummer NL87RABO.013.09.97.862 van MBC’13 onder vermelding van de naam van het betreffende lid.

Tevens streven wij er naar dat alle leden via automatische incasso betalen.
Bij automatische incasso zal het verschuldigde bedrag op 31 augustus 2020 worden afgeschreven. Heb je nog geen automatische incasso laat het dan even weten op penningmeester@mbc13.nl zodat je een incassoformulier kunt ontvangen.

GeboortedatumContributie 
voor 1 januari 2002€ 175,00
spelers geboren in 2002 en 2003€ 124,00
spelers geboren in 2004 en 2005€ 113,00
spelers geboren in 2006 en 2007€ 113,00
spelers geboren in 2008 en 2009€ 103,00
spelers geboren in 2010 en 2011€ 103,00
spelers geboren in 2012 en 2013€ 103,00
spelers geboren in 2014 en 2015€ 88,00
18 + en 35+ voetbal€ 87,00
Walking Football€ 130,00
Niet spelend lid€ 20,00
Ereleden die niet voetballenVrijgesteld
Zaalvoetbal per team€ 1340,00

Contributiebedragen veldvoetbal zijn inclusief de jaarlijkse vrijwilligersbijdrage. Je hebt recht op het terug krijgen van de vrijwilligersbijdrage als je een functie hebt binnen MBC’13 of als je een vrijwilligerstaak hebt gedaan.

Voor een senioren lid € 30,00.
Terug te verdienen door het doen vanminstens 6 uur vrijwilligerstaken.
Voor een jeugdlid € 15,00.
Terug te verdienen door het doen van minstens 3 uur vrijwilligerstaken.

Er is 2 keer per seizoen de mogelijkheid om de vrijwilligersbijdrage terug te vragen.
Dit kan per 1 januari en per 1 juni.